Om oss

Klima blir villere og våtere, og stadig oftere opplever vi voldsomme skybrudd i byer og tettsteder. Steder preget av harde flater og få naturlige vannveier. 

Avløpsnettet har ikke kapasitet til å takle denne type nedbørsmengder. Konsekvensene av dette kan bli kraftige flommer, med risiko for store materielle skader. Samtidig opplever stadig flere langvarig tørke som fører til at grunnvannet minsker, og drikkevannskildene tappes ned. Derfor må vi finne gode løsninger for å forsinke avrenningen, og helst gjenbruke regnvannet som samles opp til noe fornuftig. – Gjerne tiltak med positive effekter på miljø, helse, og økonomi!

Vi bygger på ideen om at vi må bruke naturens egne virkemidler for å løse utfordringene vi står overfor. Ved å utvikle løsninger med høy effekt, som samtidig er rimelige i anskaffelse og smidige i bruk, skal vi gi vårt bidrag til trygg håndtering av ekstremnedbør og styrket biomangfold.