Kostnadseffektiv vannoppsamling/fordrøyd avrenning

Gjør myndighetenes krav om overvannshåndtering
til profitabel bærekraft

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

– få en komplett indikasjon på oppsamlingskrav
og økonomisk potensiale

Gjenbruk regnvannet til
grønne miljø-tak og fasader

ECODRAIN™ gir billige, effektive BREEAM-poeng!

• Rimelig, smidig og rask etablering, uten sjenanse for de som har tilhold i bygget

• Anvendes også på eksisterende bygg, uten behov for omfattende forsterkninger i bygg-konstruksjon

• Kan avbøte nedbygd areal

• Naturens egen funksjonalitet, bærekraftige materialer med lang holdbarhet, begrenset materialbruk og vekt, samt
”miljø-klok” logistikk og konstruksjon

Helt unik trippel-funksjonalitet

Bidrar til overvannshåndterering, reduksjon i
klimagassutslipp og svevestøv, samt styrket biomangfold.

ECODRAIN™ er en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning som forhindrer oversvømmelser, gir lønnsomme
miljøgevinster og kan skape fornybar energi.

ECODRAIN™ - utviklet, produsert og godkjent i Norge, for nordisk klima gjennom 4 årstider

NVE

Utført hydrologiske kapasitetsmålinger

Miljøfyrtårn

– Tre ISO-standarder

BREEAM-NOR

– Eiendommers potensiale for oppnådde poeng s.f.a. ECODRAIN-etablering/drift.

DIBK

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig ordning for kvalitet som beskriver et foretaks seriøsitet og faglig kompetanse.

NIBIO

Opptak av klimagasser og fangst av svevestøv, samt overlevelse i nordisk klima gjennom 4 årstider.