Slik innfris kravene
til overvannshåndtering:

Oppsamlingskrav:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tomteareal:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Forslag til system-løsning:

Tak-arealbehov:

0 kvm

Netto oppsamling, 1. time:

0 liter

Antall ECODRAIN-reservoarer:

stk.

Ta kontakt for konkret gjennomgang!

Estimerte samlede kostnader:

0 kr

Snu investeringskostnaden til
profitabel bærekraft,
kompletter med grønne miljø-tak!   Fyll inn;

Eksisterende lån:

Nåværende leieinntekter:

Anslag, markedsverdi:

Forbedret brutto driftsresultat:

Kr 0

Forbedret likviditet:

Kr 0

Økt markedsverdi:

Kr 0

Estimerte samlede kostnader,
ferdig installert og beplantet:

0 kr

Kompletter med solpanel, oppnå trippel bærekraft!